۱-دستگاه جوش آرگون ساخت اتریش

۲-قابلیت جوشکاری با قطبیت مستقیم و متناوب

۳-دستگاه جوش آرگون فرنیوس دارای آپشنهای کامل و بسیار دقیق جهت جوشکاران حرفه ایی میباشد.

۴-دستگاه جوش آرگون فرنیوس به دلیل ساختار بسیار صنعتی، و  خراب نشدنی همواره مورد توجه جوشکاران آرگون حرفه ایی جهان قرار گرفته است.

۵-دستگاه جوش آرگون فرنیوس یکی از بی نظیرترین دستگاهای جهان جهت امور خدمات جوشکاری با بهترین و کاملترین امکانات است.

۶- مجهز به تورچ ۸ یا ۱۲ متر ریموت دار جهت کیفیت و کنترل بهتر در حین جوشکاری آرگون.گاری حمل و اتصال