1.دستگاه جوش آرگون ساخت کشور فنلاند میباشد.

2.سیستم کنترل جریان و ولتاژ در دستگاه جوش آرگون کمپی تریستوری(اینورتر)میباشد.

3.پاور دستگاه جوش آرگون کمپی مولتی سیستم بوده و این دستگاه جوش آرگون قابلیت جوشکاری میگ-مگ را نیز دارد.

4.دستگاه جوش آرگون کمپی دارای کلیه آپشنهای مورد نیاز جهت جوشکاری حرفه ای میباشد و همچنین یونیت پالس و ریموت کنترل بصورت آپشن اضافه بر روی این دستگاه جوش آرگون نصب میباشد.

 5.این پاور مولتی سیستم کلیه نیازهای یک کارگاه خدمات جوش  را جهت داشتن یک دستگاه جوش آرگون حرفه ای را براورده میکند.

6.دستگاه جوش آرگون کمپی قابلیت جوشکاری مداوم با 400 آمپر بصورت مداوم در شرایط آب و هوای گرم را دارد و این امر موجب توجه و رضایت جوشکاران حرفه ای در جهان قرار گرفته است.

7.تورچ 8 متر و اتصال و ریموت کنترل جهت جوشکاری میگ-مگ با گاری حمل اوریجینال و یونیت آب به همراه این دستگاه جوش آرگون عرضه میگردد.