1.دستگاه جوش آرگون REHM محصول کشور آلمان میباشد و جزو بهترین برند دستگاه جوش آرگون در اروپا به شمار میرود.

2. جوشکاری با قطبیت مستقیم و متناوب با دستگاه جوش آرگون فوق امکان پذیر است.

3.ساختار این دستگاه جوش آرگون نیمه اینورتر میباشد به صورتی که اولیه پاور این دستگاه جوش آرگون به صورت ترانسی و ثانویه آن اینورتر میباشد و همین امر موجب آن شده که دستگاه جوش آرگون فوق در مقابل نوسانات احتمالی برق آسیب پذیر نباشد.

4.ساختار فوق العاده صنعتی با سیکل کاری بالا و کیفیت مثال زدنی موجب آن گشته تا دستگاه جوش آرگون REHM مورد توجه جوشکاران حرفه ای جهان قرار بگیرد.

5.دستگاه جوش آرگون RHEM مجهز به کلیه آپشن های مورد نیاز جهت جوش آرگون حرفه ای و یکی از مناسب ترین دستگاه ها برای خدمات جوش آرگون سیلندر و سر سیلندر میباشد.

6.تجهیزات همراه با دستگاه جوش آرگون RHEM تورچ آلمانی با قابلیت کنترل دو جریان و اتصال و مانومتر فولیمتر دار میباشد.