مشخصات و قابلیت های دستگاه:

  • ساخت کشور اتریش و خوشنام در صنعت جوش دنیا
  • مجهز به یونیت آب، .فیدر 4 قرقره، تورچ آب خنک، کابل ارتباط 6 متر
  • ساختار صنعتی، همراه با کلیه تنظیمات جهت اغلب فلزات بخصوص آلومینیوم