مشخصات و قابلیت های دستگاه:

  • ساخت کشور آمریکا و یکی از برندهای موثر در جوشکاری جهان
  • مجهز به یونیت آب.تورچ آب خنک.فوت پدال میباشد.
  • دارای جریان شروع.زمان صعود و نزول.بالانس آلومینیوم.
  • ساختار صنعتی،با کیفیت عالی،مناسب جهت امور جوشکاری خدمات با خروجی 5 تا 400 آمپر در قطبیت ACو  DC
​ ​​ ​​ دستگاه جوش آرگون ، جوش و برش ، دستگاه جوش ، دستگاه جوش آرگون TIG، جوش و برش سوان ، دستگاه جوش سوان ، سوان