دستگاه جوشMIG-MAG ساخت فنلاند.

دارای فیدر سر خود و دو قرقره

پاور اینورتر و قابلیت جوش الکترود و آرگون خراشی را دارد.

خوشنام در صنعت جوش با حداقل پاشش