۱-  موتور جوش بنزینی ساخت آمریکا

۲- موتور جوش بنزینی لینکلن با قابلیت جوش آرگون بصورت خراشی.

۳-قابلیت جوشکاری با قطبیعت مستقیم و متناوب با کیفیت بسیار بالا.

۴-مناسب جهت مناطق گرمسیر با قابلیت جوشکاری الکترودهای سلولزی و قلیایی