۱-دستگاه جوش MILLER میگ مگ ساخت آمریکا با کنترل ولتاژ پله ایی میباشد.

۲-دارای فیدر مجزا چهار قرقره با کیفیت عالی برای جوشکاری انواع فلزات است.

۳-دستگاه جوش میگ مگ MILLER با تورچ هوا خنک و ماتومتر و گرمکن عرضه میگردد.