۱-  رکتیفایر جوشکاری الکترود ساخت آمریکا

۲-  قابلیت جوشکاری آرگون بصورت خراشی

۳- دستگاه جوش رکتیفایر میلر با کیفیتی بی نظیر جهت جوش الکترودهای سلولزی و قلیایی مورد توجه جوشکاران حرفه ایی جهان قرار گرفته است.