۱-  دستگاه جوش MIG  MAG  ساخت ایتالیا

۲-دستگاه جوش mig-mag جهت جوش انواع فلزات با فیدر داخلی

۳-کنترل ولتاژ در دستگاه فوق سلکتور بوده و جهت ورقهای با ضخامت پایین مناسب است.