مشخصات و قابلیت های دستگاه:

  • ساخت شرکت فرنیوس در اتریش به سفارش شرکت اورلیکن آلمان
  • جریان خروجی 5 تا 360 آمپر با سیکل کاری بالا
  • مجهز به یونیت آب ، فوت پدال
  • ساختار صنعتی و مناسب جهت جوشکاری مخازن و امور خدمات جوشکاری با مصرف برق بسیار پایین
​ ​​ ​​ ​​ دستگاه جوش آرگون ، جوش و برش ، دستگاه جوش ، دستگاه جوش آرگون TIG، جوش و برش سوان ، دستگاه جوش سوان ، سوان